Олександр Астаф’єв. ТВОРИ ДМИТРА ПАВЛИЧКА НІМЕЦЬКОЮ

Олександр Астафєв

ТВОРИ ДМИТРА ПАВЛИЧКА НІМЕЦЬКОЮ


Дмитро Павличко належить до тих небагатьох українських письменників, хто загалом добре відомий за межами Шевченкової Вітчизни. Щоправда, німецький читач уперше дістав таку широку можливість безпосередньо пізнати його творчість мовою Ґете й Шіллера. Адже у квітні 2010 року дрезденське видавництво «Телем» видрукувало поетову збірку під красномовною назвою «Княгиня Європи»1. Примітний факт: книжка побачила світ в авторитетній серії «Мала слов’янська бібліотека», яку заснували 1998 року заслужені німецькі славісти Ганс Роте та Лудґер Удолф. Досі опубліковано понад 400 книжкових позицій. Їхня найсуттєвіша ознака полягає у засаді щодо подання пропонованого матеріалу: паралельно друкується текст твору мовою оригіналу та мовою мети. Відрадно, що поміж ними доброго розголосу удостоїлося двомовне видання драми «Кассандра» Лесі Українки. Воно з’явилося у 2007 році завдяки зусиллям визначної представниці української діаспори в Німеччині Ірини Качанюк-Спєх, якій належить перший повний переклад «Енеїди» Івана Котляревського німецькою мовою (Мюнхен, 2003).

І ось — знову новинка: значна обсягом збірка «Княгиня Європи» Дмитра Павличка, що містить сто одинадцять творів. Вони — показові, бо зримо віддзеркалюють характер і ширше — особливості поезії Дмитра Павличка, власне, на рівні репрезентації різних періодів духовних змагань творця пісні «Два кольори». Адже в основу рецензованого видання лягли вірші, опубліковані на сторінках таких збірок, як «Гранослов» (1968), «Наперсток» (2001) та «Три строфи» (2007). Варто наголосити: всі переклади, вміщені у збірці «Княгиня Європи», виконані на високому художньому рівні. Зміст німецькомовних версій адекватно передає своєрідність, либонь, кожної думки поета, для якої характерна передусім внутрішня організація текстових структур. Це засвідчують такі зразки з Павличкового поетичного доробку, як, наприклад: «У Стефаника», «Краса», «Земля з Тарасової могили», «Мовчання», «Катівня», «Дарунок Сталіна», «Дракон», «Свобода» (зі збірки «Наперсток»); «Молитва», «Україна», «Оранта», «Мамине слово». «Стопчатів» (зі збірки «Три строфи»); «Притча про сонце», «Впали на мене чари», «Зеленим вогнем береза» (зі збірки «Гранослов»). Я переконаний: книжка «Княгиня Європи» Дмитра Павличка вже несе й принесе радість німецькомовним читачам. Без сумніву, цей успіх поділяють знавці й інтерпретатори українського слова Йона Грубер (1908–1980; одинадцять перекладів), Ірина Качанюк-Спєх (сорок перекладів), Іван Зимомря та Микола Зимомря (шістдесят перекладів). До речі, збірку упорядкував доктор філологічних наук Микола Зимомря, відомий літературознавець, критик і перекладач. Його ґрунтовна стаття «На золотих берегах слова: сутність поезії Дмитра Павличка» завершує публікацію, яку доцільно оцінювати як вибране. А передмова, що належить перу німецької дослідниці Каті Бруннер, у багатьох оцінках суголосна післямові українського вченого. Окрасою видання є обкладинка, на якій зображено малюнок визначного художника світової слави Івана Марчука — картина «Копиці» (1984). Цілком слушним видається твердження з анотації до книжки Дмитра Павличка: «Це видання містить найкращі поезії живого класика української літератури в оригіналі та перекладній німецькомовній версії».

————
Dmytro Pavlyčko. Europas Fürstin. Gedichte. Ukrainisch und Deutsch / Deutsch von Jona Gruber, Irena Katschaniuk-Spiech, Iwan Zymomrya, Mykola Zymomrya; hrsg. und mit einem Nachwort von Mykola Zymomrya. — Dresden: Thelem, 2010. — 282 S.


м. Київ