Слово і Час. – 2012. – №6.

 
АНОТАЦІЯ ЧЕРГОВОГО НОМЕРА

Слово і Час. – 2012. – №6.

Номер відкривається рубрикою «Питання теоретичні». Ольга Бандровська  з’ясовує особливості адаптації художнього твору в культурологічній перспективі. Анна Мазурак  висвітлює психофізіологічні  засади монтажу  як засобу  художнього впливу в літературі й кіно.

У рубриці «Матеріали до «Історії української літератури» друкується  розвідка Яреми Кравця «Іван Франко  та іспанська література». У рубриці «Час теперішній» Галина Райбедюк аналізує аспекти функціонування біблійного тексту в поезії С. Сапеляка,  Людмила Касян – мемуарно-автобіографічну книжку І. Жиленко  «Homo feriens».  У рубриці «З пам’яті літ» Зінаїда Кирилюк публікує спогади  російського філолога В. Данилова про відомих діячів української культури – Б. Грінченка, І. Нечуя-Левицького, О. Левицького та  про панахиду за Т. Шевченком у Ніжині 1899 р.

У рубриці «Зарубіжна література»  Олександр Чертенко  подає загальні зауваги про історичний  дискурс у німецькій  прозі після 1989 р. Марія Шимчишин   розглядає культурно-мистецький  рух  Гарлемський ренесанс.   У рубриці  «Репліка» Михайло Наєнко полемізує  з П. Білоусом  щодо засад  літературознавства,  у рубриці „Літературна критика” Катерина Мурашевич – збірку поезій Л. Скирди  «Мелодії чотирьох сезонів». Ярослав  Мишанич  роздумує над книжкою Артема Чапая  «В  пошуках України», Сергій Гайдук –  над збіркою поезій Н. Костюк «Осіння мелодія», Віктор Палинський  – над  книжкою поезій М. Лазарука «Цісарська дорога».

Ярослав Голобородько  пропонує рефлексії над монографіями І. Бетко  «Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії ХІХ – початку ХХ століття» (1999), «Українська релігійно-філософська поезія. Етапи розвитку» (2003), «На шляхах духовної інтеграції» (2010). Дар’я Тищук рецензує монографію А. Галича  «Естетичні пошуки в  українській постмодерній літературі», Дмитро Дроздовський – монографію Н. Овчаренко «Парадигма пам’яті: канадський дискурс: (творчий портрет Тімоті Ірвінга Фредеріка Фіндлі)», Ігор Набитович  – книжку І. Качуровського «150 вікон  у світ», Микола Сулятицький – монографію М. Дмитренка «Символи українського фольклору».