Слово і Час. – 2012. – №11.

Слово і Час. – 2012. – №11.

Номер відкривається рубрикою „Дати”. Світлана Телешман присвячує статтю 80-річчю від дня  народження лауреата Шевченківської премії М.Ткача. Орися  Легка оглядає сторінки біографії поетки-емігрантки Наталі-Лівицької-Холодної.

 

У рубриці „Перекладознавство”  Марія Фока досліджує стратегії  відтворення малярських ефектів  П.Тичини англійською мовою. Валерій Кикоть аналізує життя і творчість американського поета Р.Фроста, а  також подає критичний огляд українських перекладів творчого спадку митця.

 

У рубриці „Порівняльне літературознавство”  Ганна Токмань реконструює діалог лірики В. Свідзінського і філософії Г. Марселя. Інна Буркут висвітлює художні особливості хронотопу різдвяної прози на матеріалі  англійської, російської й української  літератур.

 

У рубриці „З пам’яті літ” Людмила Канцедал  розглядає листування родинне як джерело до наукової біографії М. Драгоманова.

 

У рубриці „Написане лишається” друкується  листування Ю. Лавріненка з Ю. Шевельовим у 1947 – 1948 рр.

 

Володимир Кузьменко рецензує монографію О. Колінько  «Цілий світ у краплі води…» : компаративний дискурс української і російської новели кінця ХІХ – початку ХХ ст.», Олена Бондарева – монографію Р. Козлова «Хронотопіка Франкових драм…».

 

У рубриці „Бібліографія” подано відомості про праці співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка за 2011 р.