ДМИТРО ЗАТОНСЬКИЙ. Рецензія на посібник О. М. Рокаш...

РЕЦЕНЗІЯ

на навчальний посібник кандидата філологічних наук, доцента кафедри зарубіжної літератури Кам’я­нець-По­дільського державного університету “На межі століть. Англійська література кінця XIX — початку XX століття” для студентів філологічних факультетів та магістрантів спеціальності “Англійська мова та література”

Перед нами навчальний посібник нового типу, присвячений тільки англійській, а не загалом зарубіжній літературі, як було досі прийнято. Матеріал подано мовою оригіналу та у кращих перекладах (це, до речі, здійснено уперше). Ретельно і з належною повнотою підібрано фрагменти з найбільш яскравих, що заслуговують на увагу творів англійської літератури межі століть.

Посібник створено на основі традиційної університетської програми, але автор запропонував і нові аспекти. Так, низка письменників-прозаїків постають перед читачем і як поети (Д. Мередіт, Т. Харді, Г. К. Честертон та ін.), уперше введено у посібник такого типу прізвища Дж. Рескіна, Д. М. Хопкінса, С. Батлера та ін.), цікавим є розділ, присвячений поезії останніх десятиліть (Р. Браунінг, А. Ч. Свінберн, А. Хаусман та ін.).

Посібник складається з двох томів. Надруковано лише перший, що відбиває останні десятиліття XIX ст. Кожний, хто перегорне його сторінки, відчує аромат вікторіанської доби, усвідомить її глибоке коріння, зрозуміє, чому ще й сьогодні саме ця доба так міцно тримається у душах англійців і “має для них таке ж значення, як епоха антонімів для римлян” (В.Черчілль).

Вікторіанська епоха — час найвищої могутності держави, “золотий вік” англійської історії.

Психологічна проза Дж. Мередіта, пов’язана з респектабельним суспільством, є апологією моральних цінностей вікторіанського періоду. Сатира С.Батлера — це можливість побачити те, що надійно приховано за благопристойним фасадом. Саме Батлер започаткував традицію “зривання масок”. У фарваторі таких настроїв яскравіше вимальовується позиція Б.Шоу, О.Вайльда, Е.М.Форстера та ін.

О. М. Рокаш створила оригінальний навчальний посібник, у якому ретельно виписані наукові й біографічні відомості про англійських літераторів багатого в естетичному плані періоду англійської історії. Враховано новітні погляди на корифеїв англійського красного письменства. Вдало відібрані прозові уривки і поетичні твори подано трьома мовами — англійською та у перекладах Ростислава Доценка, Олександра Мокровольського, Василя Стуса, Олега Зуєвського та ін. (українською), Валерія Брюсова, С.Маршака, Івана Буніна, Бориса Слуцького та ін. (російською). Використання творчого доробку саме цих, кращих майстрів перекладацької справи та поетичного слова, посприяє вихованню витонченого смаку у майбутніх фахівців-філологів, дає змогу  порівняти оригінал з перекладом, а іноді підштовхне до спроби зробити власний варіант перекладу. Все це дозволить значно підвищити рівень підготовки фахівців, що є актуальним завданням навчального процесу сьогодення.

Цікаві і дуже важливі у посібнику коментарі до кожного розділу.

О. М. Рокаш зібрала та систематизувала величезний матеріал, виданий українською мовою, висвітлила “білі плями” української англістики.

Посібник адресовано студентам філологічних факультетів, магістрантам спеціальності “англійська мова та література”, учителям спецшкіл, учням старших класів, усім шанувальникам англійської літератури.

    Доктор філологічних наук,
    професор, академік НАН України, дійсний
    член Європейської Академії Наук
    і Мистецтв у Зальцбурзі  Д. Затонський