ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ВСЕСВІТУ». Слово і Час — 2008, № 9

Номер присвячено 90-річному ювілею Національної академії наук України. Він відкривається рубрикою “Дати” з розповіддю про заснування Української академії наук. Микола Жулинський висвітлює науково-педагогічну й громадську діяльність першого директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Дмитра Багалія. У рубриці “Питання теоретичні” Іван Дзюба розмірковує про майбутнє культури в контексті глобалізаційних змін. Віталій Дончик висловлює думки щодо актуальних проблем літературного процесу й науки про літературу - теми ставлення до традицій, класичної спадщини, історико-літературного і теоретичного підходів до вивчення письменства. Дмитро Наливайко подає замітки щодо генези й типології соціалістичного реалізму. Тамара Гундорова висвітлює проблему співвідношення високої і популярної культур. У рубриці “XX століття” Микола Ільницький аналізує вірш Б.-І. Антонича “Концерт”. Микола Сулима досліджує східні мотиви у творчості М. Семенка.

У рубриці “Написане лишається” друкується вперше відгук Олександра Білецького на кандидатську дисертацію Олексія Ставицького про Лесю Українку з передмовою та примітками Т. Третяченко.

У рубриці “Постаті” розповідається про відомих літературознавців —академіків і членів-кореспондентів НАНУ І. Айзенштока, Г. Вервеса, М. Гудзія, І. Дзеверіна, С. Єфремова, Д. Затонського, С. Маслова, О. Мишанича, Л. Новиченка, Г. Сивоконя, М. Шамоту.