Презентація «Всесвіту». Слово і Час. — 2009. № 1

Слово і Час. – 2009. – №10

Номер, присвячений 160-літтю кафедри української словесності Львівського університету, відкривається вступним словом Василя Височанського – виконувача обов’язків ректора. У рубриці „Питання теоретичні” Ярослав Гарасим і Василь Будний оглядають здобутки сучасного літературознавства у своїй alma mater. Микола Легкий і Святослав Пилипчук подають огляд франкознавчих студій учених Львівського університету. Назар Федорак розповідає про Михайла Возняка як дослідника української літописної традиції. Микола Ільницький вводить у науковий ужиток праці літературознавця з діаспори Дмитра Козія.

У рубриці „Питання франкознавства” Іван Денисюк висвітлює життєвий і творчий шлях І.Франка. У рубриці „Ad fontes!” Ростислав Чопик розмірковує над образом чорта в доробку М. Гоголя. У рубриці „ХХ століття” Тарас Салига розглядає творчість маловідомого поета „Празької школи” Василя Хмелика на тлі галицького та еміграційного літпроцесу. Тарас Пастух досліджує естетичні домінанти поезії „Київської школи”. Богдан Пастух порівнює бачення розвитку літератури В. Винниченком і Д.Донцовим. Микола Крупач робить спробу систематизувати матеріали про М. Селегія – одного з лідерів українського літературного руху 1920-х рр. в еміграції.

Микола Дмитренко і Микола Кодак рецензують тритомник І. Денисюка, Анатолій Шпиталь – монографію В. Фоменко „Місто і література: українська візія”.