АНОТАЦІЯ ЧЕРГОВОГО НОМЕРА. Слово і Час. 2009, №12.

АНОТАЦІЯ ЧЕРГОВОГО НОМЕРА

Слово і Час. – 2009. – №12.

Номер відкривається рубрикою „Ad fontes!”. Юрій Барабаш розставляє компаративістські акценти у здавна досліджуваній ним темі „Гоголь і Шевченко”. Віра Сулима досліджує філософію Клима Смолятича у вимірах біблійної екзегези та герменевтики.

У рубриці „Дати”, присвяченій 100-річчю Юрія Косача, Сергій Романов робить спробу намалювати „портрет митця замолоду”. Ростислав Радишевський з’ясовує основні засади історизму романістики й літературно-критичної спадщини письменника. Публікуються виступи Юрія Косача в періодиці про Миколу Куліша й Олега Ольжича. Ольга Дмитрук реконструює постать Юрія Косача на шпальтах часопису «Неділя» (Ашафенбург).

У рубриці „З пам’яті літ” Антоніна Березовенко виступає зі спогадами про Юрія Шевельова. Рубрика „Літературна критика” містить роздуми Ярослава Голобородька про сексментальну траєкторію прози Оксани Забужко й Ігоря Ольшевського про книжку „Літпошта”.

У рубриці „Штрихи” Ольга Кабкова аналізує стихію повітря в новелістиці Е.По. Лілія Коробко з’ясовує кореляцію змісту понять образ, архетип, мотив, символ, художня деталь. У рубриці „Написане лишається” публікується епістолярний діалог Володимира Винниченка і Розалії Ліфшиць (1913 р.).