Слово і Час. - 2011. № 1

АНОТАЦІЯ ЧЕРГОВОГО НОМЕРА

Слово і Час. — 2011. — №1.

 Номер відкривається рубрикою «Ad fontes!».  Архієпископ Ігор Ісіченко аналізує внесок монахів-василіан у  літературне життя України доби бароко.

У рубриці «Питання шевченкознавства» Наталя Костенко публікує статтю  про риму і строфіку Шевченка; Олександр Астаф’єв висвітлює рецепцію творчості Т. Шевченка на сторінках журналу «Biuletyn polsko-ukrainski».

У рубриці «Літературна критика» Лариса Горболіс міркує  над романом  І. Роздобудько  «Ранковий прибиральник», Валентина Соболь — про повість Н. Мориквас «Де мій брат?».  Ярослав Голобородько подає спробу дескрипції натур-нескінченності у прозі Н. Сняданко.  Ірина Борисюк досліджує  конструювання культурного простору в поезії П.Мідянки.

У рубриці «Дебют» Людмила Дем’яненко порівнює  імпресіоністичну манеру М. Коцюбинського і К. Дебюссі. Наталія Нікітіна розглядає технократичний складник катастрофізму та його відбиття в сучасній малій жіночій прозі. 

В’ячеслав Левицький  рецензує монографію О. Ніколенко й Т.Шарбенко «Столичний текст М. Гоголя   і М. Булгакова», Петро Іванишин — монографію Л. Генералюк  «Універсалізм  Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва», Деян Айдачич та Ірина Старовойт — книжку А. Татаренко «Поетика форми в прозі постмодернізму: досвід сербської літератури», Василь Марко — монографію Г. Віват «Лірика дисидентів в інтертекстуальному полі теорії множинності»,  Жанна Шаладонова —  монографію М. Ткачука «Творчість Івана Котляревського: антропологічний та естетичний дискурси».